Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Dokumenty

Dodatok č.1 k Školskému poriadku MŠ
  • 10.3.2020 11:59

Detail
Školský vzdelávací program
  • 26.1.2020 18:54

Školský vzdelávací program ZDRAVÉ A MÚDRE MOSTÍČATÁ bol vypracovaný kolektívom učiteliek Materskej školy v Moste pri Bratislave.Motto:"Múdry je ten, kto má nielen vedomosti,ale aj mravné vlastnosti,kto vie správne žiť."Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu...

Detail
Školský poriadok
  • 26.1.2020 17:42

Detail