Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program ZDRAVÉ A MÚDRE MOSTÍČATÁ bol vypracovaný kolektívom učiteliek Materskej školy v Moste pri Bratislave.


Motto:

"Múdry je ten, kto má nielen vedomosti,

ale aj mravné vlastnosti,

kto vie správne žiť."


Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.Školský vzdelávací program „ZDRAVÉ A MÚDRE MOSTÍČATÁ“ vychádza zo skúsenosti, že do MŠ čoraz častejšie prichádzajú deti s nesprávnymi stravovacími návykmi a denným režimom. Cieľom programu je utužovať telesné a duševné zdravie detí a rozvíjať u nich pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Hlavný dôraz kladieme na to, aby sme pre deti vytvorili zdravé prostredie plné pokoja a pohody. Každé dieťa má rovnakú šancu, aby sa všestranne rozvíjalo s ohľadom na jeho individuálne schopnosti a možnosti.Vlastné ciele ŠKVP:


 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • rozvíjať u detí základy environmentálneho cítenia
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredieUčebné osnovy


Obsahové celky:


SEPTEMBER: Doma a v materskej škole


OKTÓBER: Babičkina záhrada

NOVEMBER: V zdravom tele zdravý duch

DECEMBER: Čas zázračných želaní

JANUÁR: Začíname nový rok, mrázik kreslí na oblok

FEBRUÁR: Fašiangové radovánky, zdravie, radosť, veselie

MAREC: Kniha je môj kamarát

APRÍL: Vtáčatká štebocú, jar už je tu

MÁJ: Máj, máj, máj zelený

JÚN: Tešíme sa na leto

JÚL: Slniečko nás láka von


Týždenné témy:

 • Moji noví kamaráti
 • Okolie materskej školy
 • Tú, tú, tú, auto je už tu
 • Pozor deti, auto cestou rýchlo letí
 • V škôlke je nám veselo
 • Maľuje slniečko červené jabĺčko
 • Spadla hruška zelená
 • Prišlo ku nám babie leto
 • Vitamínky zo záhradky
 • Toto je tá pieseň, ktorú šuští jeseň
 • Farbičkami tromi, farbí jeseň stromy
 • Pomaličky, pomaly, dedko s babkou kráčali
 • Počúvame v rozhlase, aké bude počasie
 • Dobré ráno, dobrý deň...čo kedy robíme
 • Naše malé telíčka, zdravé sú sťa rybička
 • Farebné a zdravé, pre detičky je to pravé
 • Predmety okolo nás
 • Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš
 • O Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc
 • Tešíme sa na Vianoce, stromček sa nám zaligoce
 • Vianoce sú predo dvermi, tešíme sa na ne veľmi
 • Vyrástol raz jeden dom, ocko, mama býva v ňom
 • Ako zimujú lesné zvieratká
 • Zima, zima, zimička, mráz nás štípe na líčka
 • Sneh nás všetkých hneď vyláka postaviť si snehuliaka
 • My, budúci prváci
 • Fašiangy, Turíce
 • Prečo máme zmyslov päť? Aby sme spoznali celý svet
 • Aby sme boli zdraví
 • Zdravý životný štýl
 • Život ľudí a ich práca
 • S knižkami sa kamarátim
 • Kam, Čiapočka malá, kam?
 • Mám básničku na jazýčku
 • Keď jar zaťuká
 • Snežienočka maličká, vykukuje z kríčka
 • Ako klíči semienko
 • Nebezpečenstvá vonku a na cestách
 • U babičky na dvore
 • Les a jeho tajomstvá
 • Šibi, ribi, Anička, daj nám pestré vajíčka
 • To vajíčko maľované, to je z lásky darované
 • Naša Zem volá o pomoc
 • Kyticu kvetov voňavých, ti mamka z lásky dám
 • Viem, ako som sa narodil
 • Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit
 • Naša vlasť je krásna, žijem si v nej šťastná
 • Sviatok všetkých detí
 • Chránime prostredie okolo nás
 • Motýľ, motýľ, ticho seď, z margarétky neuleť
 • Lúčni obyvatelia
 • Exotické zvieratá
 • Hviezdy a planéty
 • Na lúke sa hráme, kytičky si natrháme
 • Margarétka moja biela
 • Oj, zelené leto, letko voňavé


Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú aj nasledujúce projekty:

Zdravý úsmev

Projekt
je zameraný na prevenciu zubného kazu a starostlivosť o ústnu dutinu detí. Pod vedením dentálnej hygieničky sa deti učia správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispievame k zníženiu kazivosti chrupu. To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. To je náplňou cieľa tohto projektu.

Logopédia

 Tento
projekt je v spolupráci s klinickým logopédom zameraný na komplexnú logopedickú intervenciu u detí v oblasti poradenstva, diagnostiky, odstraňovania porúch pri narušenej komunikačnej schopnosti.

Plavecký výcvik

Cieľom plaveckého výcviku je priblížiť deťom vodné prostredie pomocou rôznych hier a cvičení, naučiť ich bezpečne sa pohybovať vo vode a v procese motorického učenia vo vodnom prostredí, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.

My a príroda

Zmyslom tohto environmentálneho projektu je rozvíjať prostredníctvom rôznych činností kladný vzťah k sebe, okoliu, a prostrediu v ktorom žijeme, k prírode. Našim cieľom je viesť deti k zodpovednosti za vlastné správanie. Deti sa učia poznávať a chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale tiež poškodzovať. Príroda ako zdroj nevyčerpateľného a nezničiteľného sa stáva ohraničeným umelým prostredím, v ktorom život začína byť ohrozený.

Naše akvárium

Prostredníctvom zážitkového učenia si deti rozširujú predstavy o okolitom svete a jeho rozmanitostiach – rôzne druhy živočíchov a prírodného prostredia. Akvárium je pre deti zdrojom informácií a podnetov, ktoré vedú k aktívnym tvorivým činnostiam. Taktiež v triede vytvára príjemnú atmosféru. Dieťa je v priamom kontakte s prírodou. Môže pozorovať, skúmať, bádať, experimentovať.

Kniha je môj kamarát

Projekt je zameraný na zoznámenie detí s literatúrou. Už od detstva sa deti zoznamujú s čítaním. Prostredníctvom čítania a počúvania si rozširujú svoju slovnú zásobu, vedomosti, zoznamujú sa s novými pojmami, zdokonaľujú sa vo vyjadrovaní myšlienok, v artikulácii, a tiež rozvíjajú svoju fantáziu.

Hra je našim obrazom

Cieľom tohto projektu je vzbudzovať u detí záujem o hru, rozvíjať fantáziu, tvorivosť, zdokonaľovať rôznorodé schopnosti formou hry. Deti majú 1x do mesiaca umožnené priniesť si z domu obľúbenú hračku, ktorú si v MŠ prezentujú a vzájomne si hračky požičiavajú