Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Formuláre

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • 5.3.2019 12:57

Vyhlásenie o zdravotnom stave je potrebné odovzdať

Detail
Prihláška
  • 7.2.2019 15:47

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školyDo materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zd...

Detail
Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy
  • 7.2.2019 14:24

Detail
2% z dane
  • 28.1.2019 16:44

Ďakujeme, ze ste sa rozhodli darovať nám 2% z Vašich zaplatených daní.Ak ste zamestnanec: pri žiadosti o ročné zúčtovanie dane začiarknite X v bode VI (Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona). Váš zamestnávateľ Vám na základe toho vystaví potvrdenie o zaplatení dane...

Detail