Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Oznam pre rodičov - vrátenie preplatku za MŠ

Oznam pre rodičov - vrátenie preplatku za MŠ

Vážení rodičia, 


oznamujeme vám, že tí, ktorí máte záujem o vrátenie preplatku za MŠ, môžte tak urobiť nasledovne:


- vypísanú žiadosť /príloha/ a potvrdenia o zaplatení poplatku za MŠ -apríl, máj, môžte doručiť poštou na  adresu:


Materská škola 

29.augusta 384

900 46 Most pri Bratislave


- emailom: riaditelka@mosticata.sk