Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Oznam školskej jedálne

Oznam školskej jedálne

OZNAM ŠKOLSKEJ
JEDÁLNE

zmena v odhlasovaní
stravy

 

 

Riaditeľ Základnej školy v Moste pri Bratislave
a vedúca školskej jedálne

s účinnosťou od
24.10.2020 do odvolania upravuje stanovený čas odhlasovania stravy nasledovne :

odhlásiť alebo prihlásiť
stravu môžete každý deň do 7.00 hod. rannej

elektronickým systémom  

www.eskoly.sk

 

Vzhľadom na súčasnú
epidemiologickú situáciu umožníme rodičom a zamestnancom školy

odhlásiť/prihlásiť stravu do 7.00 hodiny rannej,
v prípade ochorenia, nevoľnosti, zvýšenej telesnej teploty a iných
zdravotných komplikácií, ktoré môžu nastať počas noci, alebo skoro ráno.

 

V Moste pri
Bratislave

dňa 23.10.2020

 

Iveta Zinnbaurová                                               Mgr. Ladislav Peciar

vedúca ŠJ                                                               riaditeľ ZŠ