Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Oznamy

OZNAM !
 • 1.11.2020 16:16

 • Spoločný oznam

Materská škola oznamuje rodičom, že od dňa 02.11.2020 budú obidve budovy otvorené v bežnej prevádzke. Viera Raučinová, riaditeľka MŠ

Detail
Oznam školskej jedálne
 • 23.10.2020 13:41

 • Spoločný oznam

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNEzmena v odhlasovaní stravy  Riaditeľ Základnej školy v Moste pri Bratislave a vedúca školskej jedálne s účinnosťou od 24.10.2020 do odvolania upravuje stanovený čas odhlasovania stravy nasledovne :odhlásiť alebo prihlásiť stravu môžete každ...

Detail
ČISTÍME NÁŠ KRAJ
 • 11.9.2020 19:11

 • Spoločný oznam

Spoločné čistenie obce a okolia v ktorom bývame a žijeme. 

Detail
RADA ŠKOLY
 • 7.9.2020 17:47

 • Spoločný oznam

Vážení rodičia, Vzhľadom na to, že k Septembru 2020 skončilo volebné obdobie členom Rady školy, je potrebné v zmysle zákona 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 ustanoviť novú Radu školy a zvoliť si jej nových členov. Preto sa obraciame na vás, rodičov, ktorý máte záujem kandidovať za ...

Detail
Pokyny k školskému roku 2020/2021
 • 26.8.2020 13:26

 • Spoločný oznam

Detail
Oznam pre rodičov - vrátenie preplatku za stravovanie
 • 29.7.2020 14:08

 • Spoločný oznam

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť nárok na vrátenie preplatku za stravu, nech tak urobia prostredníctvom priloženého tlačiva /príloha/Vyplnené tlačivo pošlite na emailovu edresu: obedysj.zsmost@gmail.com

Detail
Oznam pre rodičov - vrátenie preplatku za MŠ
 • 29.7.2020 13:59

 • Spoločný oznam

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že tí, ktorí máte záujem o vrátenie preplatku za MŠ, môžte tak urobiť nasledovne:- vypísanú žiadosť /príloha/ a potvrdenia o zaplatení poplatku za MŠ -apríl, máj, môžte doručiť poštou na  adresu:Materská škola 29.augusta 384900 46 Most pri Bratislave...

Detail
OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - STRAVOVANIE
 • 8.7.2020 12:58

 • Spoločný oznam

Vážení rodičia, v prílohách nájdete - pokyny k prihláseniu novoprijatých detí v MŠ na stravu, pre nový školský rok 2020/2021- poplatky za stravu v MŠ v školskom roku 2020/2021- odhlasovanie a prihlasovanie zo stravy-zápisné lístky pre deti do 5 rokov a pre deti od 5 rokovA v ozname nižš...

Detail
Oznam pre rodičov, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
 • 6.7.2020 11:02

 • Spoločný oznam

Riaditeľka materskej školy informuje rodičov o počte prijatých žiadostí:K septembru 2020 bolo zaevidovaných 172 žiadostí:-z toho 119 žiadostí spĺňa kritériá na prijatie-k septembru 2020 dosiahne vek 6 rokov - 66 detí- z toho o odklad školskej dochádzky požiadalo - 6 zákonných zástupcovK 1. septem...

Detail
Pamätné knižky pre predškolákov
 • 24.6.2020 14:35

 • Športová, Most pri Bratislave

Rodičia predškolákov, zastavte sa prosím v materskej škole po 13.7. pre pamätnú-rozlúčkovú knihu, ktorú dostanú predškoláci aj s venovaním, ako pamiatku na materskú školu a pani učiteľky :) Knižky ale budú v “starej škôlke” na ulici 29 Augusta. V poslednej triede

Detail