Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Stravovanie

Stravovanie

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny,ovocia a mliečnych výrobkov. Jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vstupnej chodbe materskej školy.

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravujú poplatky za stravu nasledovne:

Stravné od 1.9.2019:


Dieťa MŠ do 5 rokov- 1.45 €- sumu hradí rodič bez dotácie štátu

Dieťa MŠ od 5 rokov - 1.45 € - dotácia štátu 1.20 €

                                    - rodič dopláca 0.25 €

Režijný mesačný poplatok - 5,00 €


Dieťa MŠ do 5 rokov - rodič hradí plnú sumu stravného: 1.45 € x 20 dní - 29,00 € / mesiac + režijné náklady 5,00 € / mesiac

Rodič uhradí mesačne paušálnu sumu 34,00 € vopred k 15.dňu.

Dieťa MŠ od 5 rokov - rodič hradí 0,25 € na jedlo x 20 dní x 5 mesiacov + režijné náklady 5 € / mesiac

                                    - jednorázový poplatok 30,00 € /neohlásené obedy/
Rodič uhradí spolu 80,00 € / polrok


Platba stravného: poštovou poukážkou na účet alebo bezhotovostne na účet Prima banky, číslo: SK88 5600 0000 0048 5335 8002, VS: 20192020

Pozn: meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy MŠ.

Informácie o strave podáva vedúca školskej jedálne pani Iveta Zinnbauerová na
tel. č. 02/ 45 95 11 66

Stránkové dni:

každý pracovný deň od 7.00 h do 8.00 h
alebo podľa dohody

Aktuálny jedálny lístok